ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

               สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ พ.ศ. 2566 - พ.ศ. 2567

 
ประจำปี พ.ศ. 2566 เอกสาร
- ประจำเดือน เมษายน 2566 Download
- ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 Download
- ประจำเดือน มิถุนายน 2566 Download
- ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 Download
- ประจำเดือน สิงหาคม 2566 Download
- ประจำเดือน กันยายน 2566 Download
- ประจำเดือน ตุลาคม 2566 Download
- ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 Download
- ประจำเดือน ธันวาคม 2566 Download
ประจำปี พ.ศ. 2567 เอกสาร
- ประจำเดือน มกราคม 2567 Download
- ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 Download
- ประจำเดือน มีนาคม 2567 Download