คำสั่งอาจารย์ที่ปรึกษา

               มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

  คำสั่งอาจารย์ที่ปรึกษา

ปี
นักศึกษา กำแพงเพชร แม่สอด
2566
ภาคปกติ [จันทร์ - ศุกร์] Download Download
2566
ภาคกศ.บป. [เสาร์ - อาทิตย์] Download Download
2565
ภาคปกติ [จันทร์ - ศุกร์] Download Download
2565
ภาคกศ.บป. [เสาร์ - อาทิตย์] Download Download
2564
ภาคปกติ [จันทร์ - ศุกร์] Download Download
2564
ภาคกศ.บป. [เสาร์ - อาทิตย์] Download Download
2563
ภาคปกติ [จันทร์ - ศุกร์] Download Download
2563
ภาคกศ.บป. [เสาร์ - อาทิตย์] Download Download
2562
ภาคปกติ [จันทร์ - ศุกร์] Download Download
2562
ภาคกศ.บป. [เสาร์ - อาทิตย์] Download Download