การติดต่อ ขอรับใบปริญญาบัตร

               สำหรับ : ผู้ที่ไม่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2565

  การติดต่อขอรับใบปริญญาบัตร