รายงานตัวนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562


มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รายงานตัวนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

       มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมกับสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน คณะ และฝ่ายที่เกี่ยวข้อง รับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 15 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ภาพกิจกรรม