คู่มือนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

คู่มือนักศึกษา พ.ศ. 2560 ภาคปกติ

image2

คู่มือนักศึกษา พ.ศ. 2560 ภาค กศ.บป.(เสาร์-อาทิตย์)

image2

คู่มือนักศึกษา พ.ศ. 2559

image3

คู่มือนักศึกษา พ.ศ. 2558

image2

คู่มือนักศึกษา พ.ศ. 2557

image3

คู่มือนักศึกษา พ.ศ. 2556