ติดต่อเรา

ที่ตั้ง : อาคารเรียนรวมและอำนวยการ ตึก14 ชั้น 2
เบอร์ติดต่อ 055-706555
งานเลขานุการ ต่อ 1022 , 1023
งานหลักสูตรและแผนการเรียน ต่อ 1451, 1452, 1453
งานทะเบียนและประมวลผล ต่อ 1477, 1478
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ต่อ 1460

หรือ โทร. 055-706-547

ติดต่อผู้ดูแลเว็ปไซต์ 055706555 ต่อ 1452
หรือ Email : chaiyadech_k@kpru.ac.th

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
https://reg.kpru.ac.th
https://tabian.kpru.ac.th
https://e-student.kpru.ac.th
https://mua.kpru.ac.th
https://admission.kpru.ac.th